Welkom op Metahistorie.com

Metahistorie is de geschiedenis achter de geschiedenis. Bovennatuurlijke wezens beïnvloeden historische en aardse feiten.

 

Op deze site wordt uitleg gegeven over metahistorie.

 

Methode dr. Frank de Graaff

Volgens dr. Frank de Graaff verwaarloost de moderne wetenschap de invloed van de onzichtbare geestelijke natuur. De Schepper en de scheppingskrachten worden genegeerd. Het is geen totaalbeeld, maar een gereduceerd beeld van de werkelijkheid. Gerbert van Reims dacht met zijn meetinstrument de kosmos te analyseren. Met het oude weten bedoelt dr. F. de Graaff de relatie van de geestelijke wereld en de bestaande materiële wereld. De zichtbare wereld is losgeraakt van de geestelijke wereld. 

 

In Frankrijk bezochten wij een aantal jaren een gebouw dat gebouwd was volgens de kosmische orde.

 

Bij mijn werk tijdens de aanleg van de Zeelandbrug en de Deltawerken, zag ik de tekortkoming van theorieën, afgeleid van meetresultaten in het waterloopkundige laboratorium in Delft. Vervolgens blijkt bij ingewikkelde waterbewegingen er altijd onvoorziene effecten op te treden.

 

De Graaff was geen bèta wetenschapper. Hij bedoelde met de subject object relatie, de invloed van alleen het intellect, zonder invloed van de geestelijke wereld. Dit is behandeld in het boek Europese nihilisme. In zijn tijd zag hij de gevolgen van de negatieve effecten van de techniek, in oorlogen en de vervuiling van de ecologie, mede als gevolg van de Deltawerken. Veiligheid veroorzaakte ellende in het milieu in de afgesloten zeearmen.

 

Dit zijn een aantal beperkte opmerkingen. Dr. L. Engelfriet en dr. M.J.H. Dullaart geven op de website uitgebreider commentaar. Deze zijn te vinden bij  de artikelen en geïnspireerd door de visie op metahistorie van dr. F. de Graaff. 

 

Ook kunt u luisteren naar preken van dr. F. de Graaff en er zijn vier boeken van dr. F. de Graaff geplaatst in pdf. 

 

dr. H. Dubbelman